Vào đúng ngày này cách đây 69 năm, một ngày hè lịch sử, 07/5/1954, khi hoa ban nở trắng rừng Tây Bắc thì cũng là lúc quân và dân ta làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Chiến thắng vang dội đó khẳng định tầm vóc, trí tuệ, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.