Chương trình Việt Nam tươi đẹp mới quý khán giả và các đồng chí cùng đồng hành với Châu Đăng Khoa, Băng Di uống rượu cần, múa hát cùng đồng bào Ê Đê.