Chương trình "Việt Nam tươi đẹp" tuần này xin mời quý vị và các bạn cùng Kiều Minh Tuấn và Tiến Luật tung quyền múa võ cổ truyền Bình Định.