Chương trình "Việt Nam tươi đẹp" tuần này xin mời quý vị và các bạn đón xem Lê Giang khám phá quê hương Vĩnh Long cùng Minh Dũng, Hồng Thanh.