Sư đoàn 5 thuộc Quân khu 7; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức các hoạt động diễn tập và hội thi bắn đạn thật cho các đơn vị trực thuộc.