Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2022. Trong đó, gồm 17 trường Đại học quân sự; ngành quân sự cơ sở đào tạo cả hệ đại học và cao đẳng tại trường Sĩ quan Lục quân 1 và Sĩ quan Lục quân 2 và 01 hệ Cao đẳng quân sự đào tạo tại trường Sĩ quan Không quân.