Tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia được Bộ Quốc phòng Lào tổ chức chiều nay (14/9/2022). Tham dự gồm có Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath - Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Banh - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.