Năm 1990, 2 tên cướp tấn công bảo tàng ở thành phố Boston, Mỹ lấy đi nhiều họa phẩm của Rembradt, Vermeer, Degas, Manet... trị giá hơn nửa tỷ USD. Mời quý vị và các đồng chí tiếp tục tìm hiểu Phần 2 của bí mật đoàn bay Không quân Hoàng gia Anh trong chương trình Hồ sơ mật.