Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những bí mật về cuộc chiến thất bại của Liên Hợp Quốc trong phòng chống ma túy ở Peru trong chương trình Hồ sơ mật.