Hòn đảo nằm ngoài khơi Pháp thuộc vương quốc Anh trở thành trung tâm tài chính và đằng sau nó có nhiều bí mật đen tối. Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu những bí mật đen tối trên hòn đảo "tỷ đô" này trong chương trình Hồ sơ mật số phát sóng ngày 01/12/2021.