Bản tin Ngày mới ngày 01/11/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội xem xét lồng ghép hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga tại phố đi bộ

- Triều cường tại TP. Hồ Chí Minh có thể đạt mức lịch sử 1,68 mét

- Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm chủ công nghệ hiện đại 

- Người cán bộ biên phòng luôn hết lòng vì nhân dân