Bản tin Ngày mới ngày 31/10/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Cuộc sống vất vả sau lũ của người dân Hòa Bình.

- Hà Nội: Người dân khu tái định cư ước cuộc sống như nông thôn.

- Sư đoàn 315 tăng cường quản lý tư tưởng bộ đội.

- Làm sạch đường phố, tạo không gian sống trong lành.