Bản tin Ngày mới ngày 26/10/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Hiện tượng sương mù tại thành phố Hồ Chí Minh

- Gia tăng các vụ hành hung bác sĩ

- LLVT thị xã Đông Triều đa dạng hoá sản phẩm hậu cần, tạo nguồn thu cao

- Quân khu 9: Hiệu quả từ chương trình mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội