Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Kính tiềm vọng: Âm thanh Thế chiến 1 - Phần 5 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.