Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện về những người phụ nữ Trung đoàn 280, Quân chủng PK-KQ luông được đánh giá cao trong các mặt của công tác Hội trong chương trình Nữ quân nhân​.