Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi câu chuyện về Đại tá, Tiến sĩ Phan Thị Hoài Vân - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí Chính xác 11, Nhà máy Z111 - Tổng cục CNQP.