Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện về sự nghiệp biểu diễn và giảng dạy của Thượng uý, ca sĩ Lương Nguyệt Anh - Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.