Tại Diễn đàn Quân sự - Kỹ thuật Quốc tế "Army - 2021" đã hoàn thành, 45 hợp đồng nhà nước trị giá hơn 500 tỷ rúp đã được ký kết. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố trong một cuộc gọi hội nghị.