Cũng trong sáng nay (31/8/2021), Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh trống khai trương Không gian văn hóa và triển lãm vũ khí trang bị tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4.