Cùng với những điều chỉnh về lực lượng sát với điều kiện phát triển kinh tế xã hội, những nội dung huấn luyện mới, sát thực tế chiến đấu giúp bộ đội tiếp cận và làm chủ mọi tình huống chiến đấu. Đây là cơ sở vững chắc để lực lượng vũ trang Quân khu 3 nâng lên một bước về chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu.