Sau ngày thi đấu đầu tiên, đội tuyển của Việt nam đang tạm dẫn đầu ở giai đoạn 1 của cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa”. Bước vào giai đoạn 2 - thi theo cặp xạ thủ, các xạ thủ sẽ tranh tài ở các bài thi “Tìm bia của bạn”, “Hiệp đồng tác chiến”, “Rút lui” và bài bắn đêm “Phối hợp đồng đội”