Những nội dung chính có trong chương trình Chuyển động Army Games - Số 12:

- Khai mạc Army Games 2021 tại Việt Nam.

- Các đội tuyển "Vùng tai nạn" và "Xạ thủ bắn tỉa" tranh tài.

- Giao thoa văn hóa tại Army Games 2021.