Chỉ một số ít người lựa chọn sống tại đây - nơi mà lượng cá sấu nhiều gấp ba lần con người. Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi tới thăm vùng hẻo lánh ở Úc - một trong những biên giới cuối cùng trên Trái Đất - với hơn 5 triệu ki lô mét vuông địa hình khắc nghiệt và tàn nhẫn.