Ở nơi số lượng cá sấu nhiều gấp ba lần con người, ở nơi này bạn sẽ là người đi săn hoặc kẻ bị săn, có thất bại nhưng quyết không ngừng cho tới khi săn được những con cá sấu, họ là những cựu binh can đảm, luôn thích đương đầu với thử thách, họ là thợ săn vùng hẻo lánh.