Những nội dung chính trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 21:

- Kết quả trận đấu giữa CLB Viettel và CLB TP. Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất.

- Lan tỏa và phát triển thành viên Hội cổ động viên Thể công.