Những nội dung chính trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 19:

- V-League trở lại sau gần 1 tháng tạm nghỉ. 

- Cuộc đọ sức của Nguyễn Trọng Đại và Nguyễn Việt Phong.