Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 122:

- Khi hàng thủ không chỉ có phòng ngự.

- "Cổ động viên đặc biệt" của Pedro Paulo.