Những nội dung chính có trong chương trình Tạp chí Thể công - Số 119:

- Viettel trở lại V-League. 

- Chia sẻ của HLV Trương Việt Hoàng xung quanh việc Viettel FC công bố logo mới.