Quá trình lên ngôi của Hitler và Đệ Tam Đế chế sẽ tiếp tục là nội dung trong chương trình Hồ sơ mật: Sự trỗi dậy của Đức Quốc Xã - Phần 3.