Mỹ là quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa tuy nhiên ẩn sau đó là tình trạng phân biệt chủng tộc, đặc biệt là sự kỳ thị của người Mỹ da trắng với cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Phân biệt chủng tộc ở Mỹ đã tồn tại khi người Mỹ da trắng được giao các quyền và quyền lợi hợp pháp trong xã hội, trong khi các quyền tương tự bị từ chối đối với các chủng tộc và dân tộc thiểu số. Chúng ta sẽ cùng nhìn vấn đề này từ một góc nhìn khác, từ lịch phong trào chính trị của những người da đen tại Mỹ được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, phong trào Đảng Báo đen - The Black Panthers.