Robert Hanssen một trong những điệp viên hai mang nổi tiếng nhất. Trong vòng 15 năm Hanssen đã cung cấp hơn 6000 trang tài liệu bí mật cho KGB. Trong đó có cả những tài liệu tuyệt mật về các chiến lược triển khai hạt nhân và các vị trí vệ tinh của Hoa Kỳ, Vậy vì sao trong suốt 15 năm ấy, dù Robert Hanssen không bao giờ tiết lộ thân phận của mình cũng như không gặp bất kỳ một điệp viên nào của KGB, dù ông ta chỉ cung cấp mã đơn giản?  Vì sao FBI đã tương kế tựu kế để tóm gọn được Robert Hanssen? Đó sẽ là hồ sơ được gửi đến quý vị khán giả.