Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những người lính làm báo của Trung tâm PT - TH Quân đội. Họ không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang trên vai trọng trách đặc biệt đó là kết nối những trái tim nhân ái, những tấm lòng thiện nguyện để đồng hành cùng hậu phương người lính.