Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự cập nhật tiến độ, kết quả các giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm Vaccine NanoCovax do Học viện Quân y tiến hành thử nghiệm cho đến giai đoạn hiện nay.