Trong những năm qua, người dân ở khu vực trung tâm của thành phố Amman tại Jordan đã quen với hình ảnh một nhóm người đứng bên ngoài nhà thờ Al-Husseini và cung cấp đồ ăn miễn phí cho mọi người.