Đàm phán Nga - Hoa Kỳ về đảm bảo an ninh tại Geneva (Thụy Sĩ) vừa kết thúc sau gần 8 tiếng thảo luận nhưng chưa xuất hiện nhiều kết quả khả quan.