Bộ Ngoại giao Iran thông báo đàm phán giữa Iran và các bên còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 đang diễn ra tại Áo, tập trung thảo luận các biện pháp dỡ bỏ các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ.