Trong ngày hôm qua (19/12), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) thông báo tổ chức này đã cung cấp vật tư y tế cho hơn 1000 cơ sở y tế tại Afghanistan.