Sáng nay (30/8/2021), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đã chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 8 năm 2021. Tham dự Hội nghị có Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu. Hội nghị đánh giá, trong tháng 8, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, chủ động phối hợp triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19.