Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.