Sáng ngày 19/02/2024, Đại tướng Phan Văn Giang - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị Giao ban đầu xuân Giáp Thìn năm 2024 nhằm đánh giá tình hình sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương: Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VIệt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.