Tiếp tục thông tin về bất ổn an ninh tại Burkina Faso, rạng sáng ngày 25/1 theo giờ Việt Nam, quân đội Burkina Faso tuyên bố đã phế truất Tổng thống Roch Kabore, đình chỉ Hiến pháp, giải tán chính phủ và Quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới của quốc gia Tây Phi.