Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng trên mảnh đất Hà Giang, hậu quả để lại vẫn còn hiện hữu; trong đó, có hàng chục nghìn héc-ta đất bị "ô nhiễm" mìn, vật nổ, là hiểm họa thường trực với người dân. Những năm qua, thực hiện "chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (giai đoạn 2010 - 2025)" của Chính phủ, tỉnh Hà Giang đã huy động nhiều nguồn lực, chủ động phối hợp với các đơn vị tích cực rà phá được nhiều mìn, vật nổ, nỗ lực hồi sinh những vùng "đất chết" để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất.