Cách đây tròn 50 năm, vào mùa hè năm 1972, chỉ trong vài ngày, hàng ngàn sinh viên đã gác bút nghiên lên đường ra trận trở thành chiến sĩ...