Mời quý vị cùng đến với hành trình khổ luyện trên thao trường để chuẩn bị tốt nhất cho Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021 của những nữ vận động viên Đội tuyển "Tiếp sức quân y" .