Câu chuyện gần 30 năm trông giữ Rú Chá của ông Đáp đã bắt đầu như thế, ngày ông nhận lúa trả công trông Rú cho làng có lẽ ông chưa nghĩ đến việc rồi ông sẽ gắn bó với khu rừng này tận mấy chục năm sau, cũng chẳng ngờ rằng có ngày mình sẽ trở thành người trông giữ cánh rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn lại của khu đầm phá Tam Giang mênh mông rộng lớn này.