Ở những ngôi làng ven biển người ta đã quá quen với hình ảnh của những người phụ nữ ngồi bên bở biển ngóng chồng, trông con mỗi sớm, buôn thúng, bán bưng những mẻ cá tôm sau mỗi chuyến biển của chồng. Ấy là hình ảnh gắn liền với người phụ nữ miền biển nắng gió và không chỉ thế, có những người phụ nữ chọn lênh đênh sóng nước cùng chồng, cùng con sống một đời ngư phủ thực thụ. Có thể ban đầu đó là sự lựa chọn duy nhất của họ, nhưng rồi từ đó mà thành cả cuộc đời gắn bó với biển cả, thuyền tre, lưới chài, thuyền thành nhà, biển thành đường thành chốn mưu sinh thân thuộc không nỡ rời xa...