Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 10/7 thông báo bà sẽ tham gia cuộc đua kế nhiệm ông Boris Johnson làm Thủ tướng Anh và lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền.