Tranh cát kể cho chúng ta nghe những câu chuyện tâm tư, tình cảm bằng thứ ngôn ngữ riêng của người làm tranh, bởi họ là người khuyết tật không thể giao tiếp một cách bình thường với mọi người xung quanh.