30 năm xây dựng thành lũy bảo vệ làng bằng những rừng phi lao xanh mát bên bờ biển. Và cũng 30 năm ấy ông lão nay đã gần cái tuổi xưa nay hiếm trải qua biết bao khó khăn gian khổ. Một con người hết lòng vì mọi người mà không đòi hỏi bất kỳ một sự trả công nào. Đó chính là nhân vật chính mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong chương trình này.