Từ đầu tháng 7 âm lịch, những cơn mưa nơi thượng nguồn dòng Mê Công làm cho con sông này trở nên dữ dội. Nước không ngừng tuôn về phía hạ lưu làm ngập cả một vùng rộng lớn đồng bằng sông Cửu Long. Nước về mang theo phù sa và tôm cá, với sự thay đổi rõ rệt của cuộc sống cư dân ven sông Tiền, sông Hậu, nơi mà với họ vừa là nhà, vừa là nguồn sống.